Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 6/2016 | Cập nhật pháp luật về thuế, kinh doanh, lao động

01/07/2016

Bản tin Tháng 6/2016

Trong Bản tin này, chúng tôi đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Chính sách ưu đãi thuế với ngành công nghệ thông tin

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT KINH DOANH

  • Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
  • Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  • Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội
  • Mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Chúng tôi hy vọng Bản tin này sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng những thông tin thiết thực và bổ ích.

Nexia STT - Ban Tin - Thang 6 - 2016-0 Nexia STT - Ban Tin - Thang 6 - 2016-1 Nexia STT - Ban Tin - Thang 6 - 2016-2 Nexia STT - Ban Tin - Thang 6 - 2016-3 Nexia STT - Ban Tin - Thang 6 - 2016-4 Nexia STT - Ban Tin - Thang 6 - 2016-5

 

Tin liên quan