Nội dung tin tức

[Organizeb by A.S.K Competency Business School] Hội thảo “Tạo dựng chất lượng & nâng cao năng lực bộ phận Nhân sự” | 20/05/2017

09/05/2017

MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO  

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp cũng như nhận được sự trao đổi của các thành viên tham dự – là những người đang làm quản lý nhân sự trong các tổ chức về các vấn chất lượng và năng lực bộ phận quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Nội dung của Hội thảo chuyên môn tập trung vào 4 nội dung cơ bản như sau:

 • Chất lượng và Quản trị chất lượng hoạt động Bộ phận Nhân sự (Quản trị Nguồn nhân lực) trong tổ chức
 • Đánh giá chất lượng và Cải tiến chất lượng hoạt động Bộ phận Nhân sự trong tổ chức
 • Năng lực và Giải pháp nâng cao năng lực Bộ phận Nhân sự trong tổ chức
 • Những nghiên cứu mới liên quan đến Chất lượng và Năng lực của Bộ phận Nhân sự trong tổ chức và ứng dụng

CẤU TRÚC HỘI THẢO

Chương trình hội thảo kéo dài liên tục trong 4h bao gồm những bài báo cáo mang tính thực tiễn cũng như những lý thuyết quan trọng giúp giải quyết các vấn đề về nhân sự tại doanh nghiệp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó cũng sẽ có những trao đổi, hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệp trong cách thức nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực của bộ phận Quản trị Nguồn nhân lực trong tổ chức.

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN TẠI HỘI THẢO

 • ThS Đinh Phượng Vương – Tổ trưởng Bộ mon Quản trị Chất lượng – Khoa Quản trị – ĐHKT
 • ThS Diệp Quốc Bảo – Phó trưởng khoa Quản trị – Khoa Quản trị – ĐHKT
 • TS Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Giảng viên – Edith Cowan University – Australia
 • ThS Nguyễn Tấn Trung – Tổ phó Bộ môn Quản trị Chất lượng – Khoa Quản trị – ĐHKT
 • ThS Nguyễn Hoàng Kiệt – Giảng viên – Khoa Quản trị – ĐHKT
 • ThS Nguyễn Văn Hóa – Giảng viên – Khoa Quản trị – ĐHKT

NỘI DUNG CHI TIẾT HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

 • 8h00 – 8h30: Đón tiếp và Đăng ký
 • 8h30 – 8h40: Phát biểu khai mạc
 • 8h40 – 9h00: Các vai trò then chốt của bộ phận Nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp
 • 9h00 – 9h20: Chất lượng của Bộ phận Nguồn nhân lực
 • 9h20 – 9h40: Mô hình năng lực của Bộ phận Nguồn nhân lực
 • 9h40 – 10h00: Giải lao
 • 10h00 – 10h20: Mối quan hệ giữa quyền hạn chính thống và hiệu quả hoạt động của bộ phận Nhân sự
 • 10h20 – 10h40: Đánh giá chất lượng Bộ phận Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • 10h40 – 11h00: Phát triển khung chương trình Đào tạo nâng cao năng lực BP Nguồn nhân lực
 • 11h00 – 11h15: Vai trò của nhà nghiên cứu đối với sự phát triển kiến thức quản lý nhân sự tại Việt nam
 • 11h15 – 11h45: Hỏi đáp – Trao đổi – Chia sẻ kinh nghiệm
 • 11h45 – 12h00: Kết thúc – Chụp hình lưu niệm

THỜI GIAN VÀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

 • Thời gian: 8h00 đến 12h00 Sáng thứ bảy 20/05/2017
 • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Hội trường I201
 • Thông tin liên hệ và đăng ký: Ms Hy – (08) 3.99.77.484 hoặc nhấp vào đây để đăng ký tham dự

Tin liên quan