Nội dung tin tức

[Organized by LIN] Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng CPI 2015

29/06/2015

Kêu gọi tham gia chương trình

Sáng kiến vì Cộng đồng CPI 2015

Tình Nguyện Doanh Nghiệp

Trung bình các công ty đầu tư 25% ngân sách vào kinh phí hoạt động pháp lý, nhân sự và marketing. Đây là những phần thiết yếu đóng góp cho sự thành công của một công ty, tuy nhiên, với các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) những nguồn lực tương tự lại bị giới hạn rất nhiều. Dịch vụ pro bono (tình nguyện chuyên môn) cung cấp một hướng đi thiết thực để tiếp cận những nguồn lực này. Đó là lý do vì sao rất nhiều NPO dựa vào dịch vụ tình nguyện chuyên môn để lấp chỗ trống cho khoản 20% ngân sách cần phải bỏ ra.

Tình nguyện chuyên môn từ doanh nghiệp không còn là khái niệm xa lạ; tuy nhiên, số doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc cung cấp cơ hội tình nguyện cho nhân viên chỉ mới gia tăng gần đây. Chương trình tình nguyện chuyên môn đem đến lợi ích cho cả ba đối tượng: Các tổ chức phi lợi nhuận nhận được hỗ trợ cần thiết, doanh nghiệp có thể đầu tư sâu hơn vào các đối tác cộng đồng của họ, và nhân viên có được nhiều cơ hội thực hành chuyên môn ở một môi trường khác. Đó là lý do trong suốt 6 năm qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đẩy mạnh các chương trình giành cho tình nguyện chuyên môn để vừa kết nối các NPO với doanh nghiệp, vừa phát triển kỹ năng tình nguyện chuyên môn trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tình nguyện chuyên môn được hiểu đúng nhất trong bối cảnh các chuỗi chiến lược đầu tư vì cộng đồng mà hiện nay một số doanh nghiệp đang thực hiện:

Untitled

Chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI):

Từ năm 2009, Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN (LIN) đã kết nối trên 1000 tình nguyện viên chuyên môn (TNVCN) và các doanh nghiệp với các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương có nhu cầu về kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Riêng trong năm 2014, LIN đã kết nối 274 tình nguyện viên, đóng góp hơn 13.000 giờ dịch vụ chuyên môn cho các NPO. Cách đây 3 năm, LIN đã đưa vào hoạt động một chương trình được thiết kế riêng nhằm kết nối doanh nghiệp với các cơ hội tình nguyện chiến lược ngắn hạn, định hướng kỹ năng, với các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương; nhờ đó đem lại một chương trình Trách Nhiệm Cộng Đồng (CSR) có tác động định hướng nhất định. Chỉ trong vòng 3 năm, chương trình Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI) đã thu hút 80 TNV chuyên môn đến từ 48 doanh nghiệp khác nhau để giúp các NPO nâng cao kỹ năng truyền thông, nỗ lực gây quỹ và marketing cho tổ chức họ. Chiếu theo nhu cầu của các đối tác phi lợi nhuận của LIN, Sáng Kiến Vì Cộng Đồng 2015 (CPI 2015) sẽ chú trọng vào việc xây dựng kỹ năng quản lý nhân sự của các tổ chức Phi lợi nhuận.

Lược đồ dưới đây chỉ rõ các hoạt động tổng quan của CPI (xin xem trang 4-6 để biết thêm chi tiết):

123

CH ĐỀ SÁNG KIN VÌ CNG ĐỒNG 2015

 Xây dựng năng lực quản lý nhân sự cho các tổ chức phi lợi nhuận.

 Nhu cầu về Kỹ năng Quản lý Nhân sự:

Hiện nay, LIN có hơn 150 đối tác NPO, nằm trong và khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức được hưởng lợi từ sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia nhằm tăng cường hoạt động của họ. Khi LIN thành lập năm 2009, nhân viên của các NPO đã yêu cầu xây dựng năng lực trong lĩnh vực mà họ ưu tiên (ví dụ, truyền thông, gây quỹ, kế hoạch chiến lược và quản lý tài chính). Đến năm 2013, LIN đã bắt đầu tiến hành khảo sát hằng năm đối với các đối tác NPO, cho phép LIN theo dõi các xu hướng và xác định khoảng cách trong năng lực của các tổ chức. Dựa trên số liệu điều tra phân tích của chúng tôi năm 2014 cũng như phản hồi từ những tình nguyện viên tham gia CPI 2014 quản lý quản lý nhân sự đang tồn tại một khoảng cách lớn.

Trong khi 81% tổ chức phi lợi nhuận trả lời bản khảo sát là có ít nhất 1 nhân viên toàn thời gian, có trả lương, 68% tổ chức có ít nhất 1 nhân viên bán thời gian, có trả lương, thì có tới 89% tổ chức tận dụng nguồn lực tình nguyện viên để vận hành tổ chức của họ.

chart 4 chart 5

49% tổ chức phi lợi nhuận có ít nhất 1 nhân viên được tập huấn kỹ năng và 49% tổ chức có ít nhất một nhân viên được tập huấn trong quá trình làm việc.

Đa số các NPOs báo cáo có sơ đồ tổ chức (72%), bản mô tả công việc cho nhân viên (79%) và các tình nguyện viên (62%), và một Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng Cố vấn (62%). Ít hơn một nửa số tổ chức có nhân sự chính thức và chính sách quản lý tình nguyện viên (46%), 50% các tổ chức có các chính sách nhân sự và chỉ có 13% số tổ chức có các chính sách để thúc đẩy bình đẳng giới trong công việc.
Untitled2

Khi được hỏi về các mẫu hỗ trợ quản lý nhân sự, 46% tổ chức cho biết họ không có thông tin, 39% nói rằng họ cần được đào tạo và 17% nói rằng họ cần các nhân viên chuyên về nhân sự.
chart 6

Một vài thử thách về nhân sự được các tổ chức đối tác đưa ra khi làm bản khảo sát năm 2014 bao gồm, nhưng không giới hạn về:

 • Truyền thông với nhân viên và tình nguyện viên
 • Kì vọng thích hợp với nhân viên và TNV; 
 • Xây dựng năng lực cho nhân viên và TNV;
 • Lập kế hoạch chuyển giao;
 • Cách viết bản mô tả công việc tốt hơn để tuyển dụng nhân viên; và
 • Tuyển TNV, nhân viên và/hoặc thành viên các ban.

Mục tiêu của chương trình CPI 2015 

 • Tạo kết nối cộng đồng và doanh nghiệp thông qua tình nguyện của nhân viên;
 • Để cung cấp cơ hội cho các chuyên gia đóng góp kỹ năng nhằm hỗ trợ các tổ chức xã hội; và
 • Xây dựng năng lực quản lý nguồn nhân lực cho các NPO

Lợi ích của các bên tham gia CPI:

Lợi ích của các NPO:

 • Củng cố năng lực quản lý Nhân sự;
 • Hiểu về nhân viên hơn qua các kỹ năng và kỹ thuật nhân sự
 • Liên kết với các cá nhân và doanh nghiệp mong muốn đóng góp thời gian và kỹ năng cho các
  NPO.

Lợi ích của doanh nghiệp và các TNV chuyên môn:

 • Hiểu rõ hơn về cách NPO đang hoạt động tại Việt Nam;
 • Cơ hội để hỗ trợ tác động xã hội bền vững bằng cách xây dựng năng lực của các nhân viên NPO;
 • Một cách có ý nghĩa để thực hành hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp, chẳng hạn như: lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lý dự án, vv .;
 • Được các NPO và cộng đồng công nhận.

Nhóm đối tượng mục tiêu trong chương trình CPI:

Các tổ chức phi lợi nhuận (10)

 • Ít nhất một nhân viên chịu trách nhiệm về nhân sự tại tổ chức của mình.
 • Có khả năng tổng hợp những thách thức nhân sự hiện tại.
 • Sẵn sàng cam kết 2 giờ mỗi tuần trong suốt 12 tuần để làm việc với cố vấn.

Doanh nghiệp và nhóm TNV (10)

 • Ít nhất ba chuyên gia có kinh nghiệm và tham gia vào HR.
 • Nhóm có thể kết hợp các bộ kỹ năng HR và thế mạnh của họ.
 • Sẵn sàng cam kết 2 giờ mỗi tuần trong suốt 12 tuần để làm việc với NPO.

Chương trình Sáng Kiến Vì Cộng Đồng 2015

1. Kêu gọi tham gia chương trình (đến ngày 15/07)

2. Hòa nhập và Kết nối (từ 15-31/07)

 • Đánh giá nhu cầu của tổ chức phi lợi nhuận và nguồn nhân lực từ phía các TNV

Các NPO tham gia vào chương trình sẽ được yêu cầu hoàn thành một bản khảo sát nhằm xác định nhu cầu và thử thách hiện nay của mình. Trong khi đó, các doanh nghiệp/TNV sẽ được yêu cầu làm một bản khảo sát khác để tiếp cận bộ kỹ năng và thế mạnh hiện tại của họ. Những thông tin này sẽ giúp đội ngũ LIN tìm ra được 3 đối tác phi lợi nhuận tiềm năng cho mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi nhóm TNV.

 • Sự kiện Gặp gỡ và Kết nối 

Các tổ chức và doanh nghiệp/nhóm TNV sẽ được mời tham dự sự kiện Gặp gỡ và Kết nối. Tại sự kiện này, các tổ chức và doanh nghiệp/nhóm TNV, trong nhóm 3 thành viên, sẽ có cơ hội giới thiệu chính thức về mình và dành thời gian trao đổi theo phương thức đối thoại một-một. Cuối sự kiện, các doanh nghiệp/nhóm TNV và các NPO sẽ kết nối với nhau và ký cam kết đối tác, nhằm giúp tạo điều kiện cho trao đổi và hợpt tác hiệu quả giữa các bên.

3. Các buổi hội thảo xây dựng năng lực Nhân sự (Tháng 8, 9)

Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN sẽ làm việc với các chuyên gia về nhân sự để tổ chức 1-2 hội thảo nhằm giải quyết những thách thức và nhu cầu nhân sự do các NPO tham gia vào cuộc khảo sát đưa ra.

4. Hợp tác và Huấn luyện (tháng 8 đến tháng 10)

 • Định hướng

Ngay sau khi kết nối với nhau, các tổ chức và doanh nghiệp/nhóm TNV sẽ được LIN tổ chức một buổi định hướng chung. Ngoài ra, các đối tác sẽ được nghe chia sẻ từ 1 NPO đã có kinh nghiệm làm việc thành công với các TNV chuyên môn trước đây và có cơ hội nêu câu hỏi về chương trình, các tiêu chí và thời gian. Cũng sẽ có thời gian cho các nhóm làm quen với nhau.

 • Hợp tác và huấn luyện 

Các doanh nghiệp/nhóm TNV sẽ có 12 tuần để làm việc với các đối tác phi lợi nhuận tương ứng. LIN đề xuất các đối tác nên làm việc theo trình tự 4 bước sau đây:

Bước 1: Xác định thử thách và khó khăn nhân sự mà tổ chức đang gặp phải.
Bước 2: Xác định một hoặc nhiều hành động/giải pháp khả thi để giải quyết các thử thách.
Bước 3: Bổ sung một hoặc nhiều hành động/giải pháp trong khung thời gian chương trình.
Bước 4: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động/giải pháp đã thực hiện.

 • Cập nhật thông tin về chương trình CPI 2015 trên trang web riêng 

Các nhóm tham gia sẽ được yêu cầu cập nhật trang web riêng của chương trình CPI 2015 bằng cách đóng góp bài viết sơ lược theo tuần (ví dụ, bạn đã làm gì tuần qua, có gì thay đổi so với kế hoạch ban đầu không, bước cần kíp phải thực hiện tiếp theo là gì?). Mục đích của phần này là để giúp các đối tác luôn theo đúng tiến độ, được biết những cột mốc quan trọng nhằm duy trì năng lượng và động lượng cho toàn bộ các nhóm.

5. Đánh giá (tháng 10) 

LIN sẽ thành lập một ban cố vấn để hỗ trợ tất cả các đối tác CPI trong suốt chương trình và để giúp đánh giá kết quả của từng sự cộng tác. Thành viên ban cố vấn có thể được liên lạc để tư vấn về các mục tiêu, KPIs, tiến độ thực hiện cũng như bất kỳ thách thức nào về hợp tác hay giao tiếp của các NPO hoặc các doanh nghiệp/nhóm tình nguyện. Ngoài ra, họ sẽ đánh giá kết quả của từng sự hợp tác và cung cấp thông tin phản hồi cho từng thành viên.

 • Bình chọn của Ban cố vấn

Các thành viên của ban cố vấn phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc về Nhân sự trong lĩnh vực tư nhân, công cộng và / hoặc phi lợi nhuận. Thành viên ban cố vấn không đại diện cho một công ty hay NPO nào đang tham gia trong quá trình hợp tác của CPI năm 2015.

 • Hướng dẫn đánh giá

LIN sẽ cung cấp các hướng dẫn và bảng điểm để giúp Ban cố vấn xem lại và đánh giá sự hợp tác của các nhóm. Những tiêu chí dưới đây sẽ được đánh giá: 

Quy trình đối tác (50%) – Điểm số sẽ dựa trên thông tin phản hồi nhận được từ cả hai phía đối tác (các NPO và đội ngũ tình nguyện viên/công ty), cũng như chất lượng của các bài viết theo tuần và thời gian. (Điểm này sẽ được tính bởi nhân viên LIN.) Xây dựng năng lực quản lý nhân sự của NPO (50%) – Điểm số sẽ dựa vào chất lượng của các giải pháp mà các nhóm hợp tác thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản lý của NPO. Các giải pháp/sản phẩm sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí riêng (tức là, mục đích của sản phẩm, khả năng nhận thức của sản phẩm để đạt được kết quả mong muốn, chất lượng riêng của các sản phẩm). 

Lưu ý: Nếu bất kỳ NPO nào không muốn tiết lộ chiến lược nhân sự của mình cho đồng nghiệp hay cho công chúng nói chung, họ có thể “opt-out” (tách khỏi) quá trình đánh giá. Quyết định này cần được thực hiện với sự tư vấn của doanh nghiệp/nhóm TNV mà tổ chức đang hợp tác.

 • Lễ ghi nhận (tháng 11)

LIN sẽ tổ chức một buổi lễ vào đầu tháng 11 để ghi nhận những thành quả của tất cả các đội và để chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả của quá trình hợp tác. Ba đội có số điểm cao nhất từ việc đánh giá sẽ được mời để chia sẻ kinh nghiệm của họ trong buổi lễ. Tất cả các NPO và doanh nghiệp/nhóm TNV tham gia chương trình sẽ được ghi nhận nỗ lực và thành tựu của họ.

 • PR&Truyền thông

LIN sẽ quảng bá chương trình CPI 2015 qua website chính thức, trang web riêng của chương trình và các kênh truyền thông hiện tại. Mạng lưới của LIN hiện nay đã đạt đến hơn 10.000 người bao gồm đại diện các doanh nghiệp, các NPO và các kênh truyền thông địa phương cũng như nước ngoài. Vui lòng tham khảo Kế hoạch Truyền thông và PR của LIN để biết thêm thông tin chi tiết.

 • Theo dõi và đánh giá

Trong suốt chương trình CPI năm 2015, đội ngũ LIN sẽ cùng theo dõi các NPO và các doanh nghiệp/ nhóm tình nguyện. Chúng tôi sẽ thu thập báo cáo hàng tuần từ các nhóm, theo dõi và đánh giá tiến độ của các mốc thời gian và các mục tiêu tổng thể. Trước sự kiện ghi nhận, các nhóm tham gia cũng sẽ được yêu cầu xem lại chương trình bằng cách hoàn thành một bảng câu hỏi.

Sau đó, 3-6 tháng sau khi kết thúc chương trình (tháng 2-tháng 5/2016), LIN sẽ lại một lần nữa khảo sát tất cả những nhóm tham gia chương trình. Mục đích của lần đánh giá thứ hai này là: (1) tìm hiểu xem các NPO đã hưởng lợi (và hưởng lợi như thế nào) từ những trải nghiệm của mình; và cũng để (2) tìm hiểu xem các công ty /nhóm tình nguyện viên có duy trì liên lạc với các NPO không và / hoặc những trải nghiệm của họ và liệu họ sẽ làm một điều gì đó tương tự trong tương lai.

Các kết quả từ quá trình Theo dõi và Đánh giá sẽ dẫn dắt đội ngũ LIN trong việc tổ chức chương trình trong tương lai, giúp chúng tôi đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự hỗ trợ từ các TNV chuyên môn cho các tổ chức phi lợi nhuận và chia sẻ thông tin có ích hơn về những chương trình liên quan đến TNV chuyên môn cho các cá nhân và doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

LIN NGO flyer back page VIE LIN NGO flyer front page VIE

Tin liên quan