Nội dung tin tức

[Organized by TOPPION] Khoá Huấn Luyện ngày 11-13/07/2016 – XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KPI & QUẢN LÝ HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN

30/06/2016

Banner Youtube_fixKhoá Huấn Luyện cấp Chứng chỉ Chuyên Gia Quốc Tế
trực tiếp huấn luyện bởi Chuyên Gia của Viện KPI Quốc Tế

Certified Employee Performance Management Professional
“XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KPI & QUẢN LÝ HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN”

9:00-17:00 | Ngày 11, 12, 13 tháng 07 năm 2016
Khách sạn Sài Gòn: 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM

Thiết kế xây dựng và áp dụng toàn diện hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên

Cảm nhận Khách Hàng:

 1. “Cuối cùng, tôi cũng được tham gia một chương trình chuyên nghiệp về KPI và phát triển các thẻ điểm nhân viên. Một khóa huấn luyện tuyệt vời khiến tôi học hỏi được từng phút. Cám ơn, cám ơn” Malik Murad Ali, Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin, MYDIN, Kuala Lumpur
 2. “Nội dung của chương trình là mục tiêu cần hướng đến và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của ngành dầu khí” Snehal Kaware, Takreer, UAE
 3. “Khóa học rất cuốn hút và tôi đã nhận được nhiều kiến thức hữu ích, thực tế từ giảng viên” Arturo Cruz, Abu Dhabi Aviation, UAE

Lợi ích Khoá Huấn Luyện:

 • Bồi dưỡng năng lực cốt lõi để thiết kế, thực hiện, giám sát, đánh giá và thực hiện theo một chu trình quản lý hiệu suất một cách thành công
 • Cải thiện tầm nhìn và làm rõ trách nhiệm liên quan đến kỳ vọng về hiệu suất
 • Thực hành những kiến thức học được trong quá trình huấn luyện bằng bộ công cụ quản lý hiệu suất và các biểu mẫu, tài liệu liên quan
 • Xác định năng lực của công ty và các kỹ năng cần thiết để tạo ra những khoảng trống tăng trưởng bền vững
 • Nhận được một bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận trong lĩnh vực quản lý hiệu quả của nhân viên được cung cấp bởi Viện KPI Quốc tế.

Mục tiêu Khoá Huấn Luyện:

 • Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của khung chương trình quản lý hiệu suất
 • Tìm hiểu làm thế nào để theo dõi hiệu suất của nhân viên trong mỗi giai đoạn của một chu trình quản lý hiệu suất
 • Thiết kế, xây dựng và áp dụng các công cụ chính để đo lường kết quả của nhân viên một cách công bằng và khách quan
 • Đủ kiến thức về việc phát triển hệ thống quản lý hiệu quả trong các trường hợp thực tế
 • Tìm hiểu làm thế nào để tiến hành đánh giá hiệu suất có hiệu quả

Tài liệu cung cấp:

 1. Bộ công cụ “Employee Performance Management” (toolkit)
 2. Tài khoản Premium tại smartKPIs có thể truy xuất 500 bộ tài liệu KPI đầy đủ và hơn 20.000 danh mục KPI
 3. Báo cáo nghiên cứu trong TOP 25 chuyên sâu về KPIs
 4. Tài khoản truy cập miễn phí tất các hội thảo online 2014 – 2015 về quản lý hiệu suất
 5. Tất cả slides (powerpoint) giảng dạy trong khóa họcTất cả giáo trình giảng dạy trong khóa học

Đối tượng tham gia:

 • Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Chuyên Gia Nhân Sự

Nội dung chi tiết Khoá Huấn Luyện:

Ngày 1: GIỚI THIỆU VỀ KPI QUẢN LÝ HIỆU SUẤT CỦA NHÂN VIÊN
Phạm vi quản lý hiệu suất của nhân viên

 • Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý hiệu suất của nhân viên
 • Điều kiện tiên quyết của hệ thống quản lý hiệu suất của nhân viên
 • Quản lý hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên
 • Tác động của hệ thống quản lý hiệu suất của nhân viên
 • Chu trình quản lý hiệu suất
 • Thực hành: tìm hiểu sự thành công của hệ thống quản lý hiệu suất của nhân viên.

Hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên

 • Sự liên kết giữa các mục tiêu chiến lược và hoạt động hằng ngày
 • Công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong quản lý hiệu suất
 • Tầm nhìn và trách nhiệm trong quản lý hiệu suất nhân viên
 • Thực hành: tích hợp các hệ thống quản lý hiệu suất của nhân viên vào hệ thống tổ chức.

Thực hành hệ thống hiệu suất nhân viên

 • Bài tập: phân tích nhu cầu, phân tích các bên liên quan, đánh giá tình trạng hiện nay, benchmarking, giải pháp
 • Hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên theo kế hoạch dự án: mục tiêu, hoạt động, trách nhiệm, nguồn lực, kinh phí
 • Thực hành: xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên cho tổ chức của bạn.

Ngày 2: ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỦA NHÂN VIÊN
Thiết lập tiêu chuẩn hiệu suất

 • Phân cấp mục tiêu và KPIs từ tổ chức đến các phòng ban và cấp độ cá nhân
 • Xác định và lựa chọn khung năng lực
 • Xác định và thiết lập chi tiết hành vi
 • Thực hành: xây dựng bảng điểm KPI cá nhân.

Liên kết các kết quả đánh giá để phát triển tài năng

 • Kế hoạch đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ
Xây dựng lộ trình công danh
 • Kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa Hệ thống lương & thưởng theo KPI
 • Thực hành: thấu hiểu cái giá phải trả cho một hệ thống quản lý hiệu suất kém
 • Thực hành: yếu tố năng lực lãnh đạo thúc đẩy quá trình quản lý hiệu suất nhân viên

Ngày 3: DUY TRÌ HIỆU SUẤT CỦA NHÂN VIÊN
Chu trình quản lý hiệu suất nhân viên

 • Lập kế hoạch quản lý hiệu suất
 • Đánh giá hiệu quả các mục tiêu trong 6 tháng
 • Giải đáp thắc mắc cho người lao động
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động cả năm
 • Thực hành: cách thức truyền thông và công bố hệ thống quản lý hiệu suất mới.

Hội đồng đánh giá hiệu suất của nhân viên

 • Công tác chuẩn bị hội nghị đánh giá hiệu suất
 • Năng lực phản hồi và góp ý
 • Năng lực lắng nghe chủ động
 • Năng lực thảo luận
 • Thực hành: xử lý các khó khăn – nhân viên và tình huống đặc biệt

Nhân tố kích hoạt hiệu suất của nhân viên

 • Tính cam kết của đội ngũ Coaching (văn hóa kèm cặp)
 • Mentoring (hướng dẫn, hỗ trợ) Môi trường làm việc
 • Thực hành: xây dựng tính cam kết cho đội ngũ

Học phí:

Khai giảng

Học phí Thành viên Hội KPI Quốc Tế Đóng phí sớm trước 31/05/2016 Đóng phí sớm trước 11/06/2016 Đóng phí theo nhóm 02 Học Viên trở lên
11-13/07/2016 53.284.000 VNĐ 49.720.000 VNĐ 46,156,000 VNĐ 49,720,000 VNĐ

43.670.000 VNĐ

Chương trình chi tiết tại: http://toppion.com.vn/giai-phap/chien-luoc-thuc-thi-chien-luoc/dao-tao-tu-van-trien-khai-kpi.html?cc=bannerTrangchu

Tin liên quan