Nội dung tin tức

Trường Đại học Thương mại | Thư mời tham gia khảo sát

19/07/2019

Kính gửi các chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị nhân lực,

Thực hiện Thông báo số 326/TB-ĐHTM ngày 26/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về Rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy, Khoa Quản trị nhân lực kính mời các anh chị chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến cho trường theo 2 đường link khảo sát sau:

       – Đường link 1: khảo sát về chuẩn đầu ra ngành QTNL trình độ đại học: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7zP-HkjX0KAawwl_Ro29w83THDrqsXB40lMFQe11mC3-JrA/viewform

       – Đường link 2: Khảo sát về Chương trình đào tạo ngành QTNL trình độ đại học: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjxNBqpsi8FPYqc_sijiQ8V8GczJdAEP2A5gHoouYqH6QcoA/viewform

 Trân trọng cám ơn,

Tin liên quan