Nội dung tin tức

[VNHR] Labour Law Calendar (Niên Giám Luật Lao Động)

16/11/2018

Niên Giám Luật Lao Động được soạn thảo bởi Công ty luật Phước và Các cộng sự, thiết kế bởi VNHR. Niên giám này nhằm giúp các Anh, Chị hội viên VNHR dễ dàng rà soát, đối chiếu và chuẩn bị chu đáo cho các báo cáo của doanh nghiệp mình để nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định.

Xin lưu ý, hiện có một số yêu cầu tuân thủ đặc thù cho từng ngành, nghề riêng biệt thì sẽ không được liệt kê trong Niên Giám này vì không đủ diện tích. Mong các anh chị thông cảm.

CLICK LINK BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI NIÊN GIÁM

Niên Giám Luật Lao Động 2019 TIẾNG VIỆT
Niên Giám Luật Lao Động năm 2019 ENGLISH

Tin liên quan