Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 02/2016 | Cập nhật pháp luật về thuế và kinh doanh

22/03/2016

Bản tin Tháng 2/2016

Trong Bản tin này, Công ty NEXIA STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 của Tổng Cục thuế
  • Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 của Cục thuế Thành phố Hà Nội
  • Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
  • Chi trả tiền học phí cho con người lao động Việt Nam

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH

  • Quy định mới về việc thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Công khai thông tin vi phạm pháp luật của người quản lý doanh nghiệp

Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-4 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-5 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-6 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2016-7

Tin liên quan