Nội dung tin tức

[Nexia STT] Bản tin tháng 01/2016 | Cập nhật pháp luật về Thuế, Kinh doanh, Kế toán, Lao động

27/01/2016

Bản tin tháng 01/2016

Trong bản tin này, Công ty Nexia STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý Thuế

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH

  • Quy định áp dụng riêng cho khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN

  • Ban hành Luật Kế toán

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng lao động, Kỷ luật lao động, Trách nhiệm vật chất
  • Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Điều chỉnh mức lương cơ sở

Chúng tôi hy vọng Bản tin này sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng những thông tin thiết thực và bổ ích.

Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-4 Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-5 Nexia STT - Ban tin - Thang 1 - 2016-6

 

Tin liên quan