Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 06 | CẬP NHẬT VỀ THUẾ – KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

08/07/2015

Bản tin tháng 6/2015

Trong bản tin tháng 6 này, NEXIA STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT VỀ THUẾ

  • Nghị định thư thứ hai của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hồng Kông
  • Hướng dẫn thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) của tài sản, hàng hóa bị tổn thất
  • Quy trình kiểm tra thuế
  • Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân
  • Quy định về tiền điện thoại, Internet chi hàng tháng cho nhân viên
  • Quy trình miễn thuế, giảm thuế
  • Quy định mới về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

CẬP NHẬT VỀ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

  • Thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
  • Xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế
  • Thu hồi các sản phẩm thải bỏ

Nexia STT - Ban tin - Thang 6 - 2015-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 6 - 2015-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 6 - 2015-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 6 - 2015-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 6 - 2015-4 Nexia STT - Ban tin - Thang 6 - 2015-5

Tin liên quan