Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 07.2015 | CẬP NHẬT VỀ THUẾ – PHÁP LUẬT KINH DOANH VÀ LAO ĐỘNG

23/07/2015

Bản tin tháng 07.2015

Trong Bản tin tháng 07.2015 này, NEXIA STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT VỀ THUẾ

  • Quy định mới về thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH

  • Hướng dẫn thi hành theo Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014
  • Quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Miễn thị thực có thời hạn với công dân một số nước châu Âu

CẬP NHẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Quy định về tiền lương
  • Luật an toàn, vệ sinh lao động
  • Xác định thời gian tính trợ cấp thôi việc

Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-4 Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-5 Nexia STT - Ban tin - Thang 7 - 2015-7

Tin liên quan