Nội dung tin tức

[Nexia STT] Bản tin tháng 08.2015 | Cập nhật về Thuế, Pháp luật kinh doanh

26/08/2015

Bản tin Tháng 8/2015

Trong Bản tin này, Nexia STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT VỀ THUẾ

  • Quy định mới về thuế Thu nhập Cá nhân
  • Quy chế xử lý những trường hợp khiếu nại khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH

  • Hướng dẫn thi hành theo Luật Đầu tư 2014
  • Hướng dẫn các thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Nexia STT - Ban tin - Thang 8 - 2015-0Nexia STT - Ban tin - Thang 8 - 2015-1Nexia STT - Ban tin - Thang 8 - 2015-2Nexia STT - Ban tin - Thang 8 - 2015-3Nexia STT - Ban tin - Thang 8 - 2015-4Nexia STT - Ban tin - Thang 8 - 2015-5

Tin liên quan