Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 11.2015 | Cập nhật những chính sách mới, những thay đổi chính trong quy định pháp luật

15/12/2015

Bản tin Tháng 11/2015

Trong Bản tin này, Công ty NEXIA STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BHXH, BHYT

  • Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (17 thủ tục)
  • Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (04 thủ tục)
  • Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH (03 thủ tục)

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT HÀN

CẬP NHẬT VỀ THUẾ

  • Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH

  • Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014

CẬP NHẬT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI

Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-4 Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-5 Nexia STT - Ban tin - Thang 11 - 2015-6

 

Tin liên quan