Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 5/2016 | Cập nhật pháp luật về Thuế, Kinh doanh

16/06/2016

Bản tin Tháng 5/2016
Trong Bản tin này, chúng tôi đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Sửa đổi bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH

  • Quy định chi tiết một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  • Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

Chúng tôi hy vọng Bản tin này sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng những thông tin thiết thực và bổ ích.

Nexia STT - Ban Tin - Thang 5 - 2016-0 Nexia STT - Ban Tin - Thang 5 - 2016-1 Nexia STT - Ban Tin - Thang 5 - 2016-2 Nexia STT - Ban Tin - Thang 5 - 2016-3 Bản

Tin liên quan