Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 7/2016 | Cập nhật pháp luật về thuế, kinh doanh, Luật an toàn – Vệ sinh lao động

29/07/2016

Bản tin Tháng 7/2016

Trong Bản tin này, chúng tôi đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH

  • Quy định về điều kiện kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế, cửa hàng miễn thuế
  • Quy định về điều kiện cấp phép dịch vụ đại lý đổi và chi trả ngoại tệ
  • Dự án đầu tư ở nước ngoài cũng được cấp tín dụng hợp vốn

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chúng tôi hy vọng Bản tin này sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng những thông tin thiết thực và bổ ích.
Nexia STT - Ban Tin - Thang 7 - 2016-0 Nexia STT - Ban Tin - Thang 7 - 2016-1 Nexia STT - Ban Tin - Thang 7 - 2016-2 Nexia STT - Ban Tin - Thang 7 - 2016-4 Nexia STT - Ban Tin - Thang 7 - 2016-5

 

Tin liên quan