Nội dung tin tức

[NEXIA STT] CẬP NHẬT PHÁP LUẬT THUẾ

22/04/2015

Bản tin về Thuế, Kế toán và Kinh doanh tháng 03/2015

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT THUẾ

  • Cập nhật về thuế thu nhập Doanh nghiệp, thuế Giá trị Gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, Quản lý thuế và Hóa đơn.
  • Miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
  • Thuế TNCN đối với lợi nhuận sau thuế
  • Hướng dẫn về thời hạn đăng ký thuế nhà thầu.
  • Triển khai Quy chế phối hợp giữa cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội và cơ quan Thuế.

Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2015-0Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2015-1Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2015-2Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2015-3Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2015-4Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2015-5

Tin liên quan