Nội dung tin tức

[NEXIA STT] CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT THUẾ – KINH DOANH ĐẦU TƯ – LUẬT LAO ĐỘNG

14/05/2015

Trong Bản tin này, NEXIA đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT THUẾ

  • Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Hướng dẫn xác định trị giá hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với Iran

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

  • Hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc thực vật được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  • Hướng dẫn trả lương ngày nghỉ hàng năm
  • Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nexia STT - Ban tin - Thang 4 - 2015-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 4 - 2015-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 4 - 2015-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 4 - 2015-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 4 - 2015-4

Tin liên quan