Nội dung tin tức

[NEXIA STT] HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2014

15/04/2015

Bản tin về Thuế, Kế toán và Kinh doanh tháng 2/2015

Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân năm 2014

Ngày 02 tháng 03 năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 7850/CT-TNCN và công văn số 7851/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (“TNCN”) năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-4

Tin liên quan