Nội dung tin tức

[Organized by Dynamic Consulting] Chương trình “Thiết kế Khung Thưởng”

15/03/2016

Hàng năm hoặc trong một khoảng thời gian xác định, bất kỳ tổ chức nào cũng cần phải thúc đẩy hoặc khuyến khích những hành động hay hành vi cụ thể của nhóm nhân viên cụ thể thông qua chương trình thưởng. Chương trình này—vốn là việc chi trả theo thành tích – cần phải được xem xét và cân đối với một số yếu tố như: thu nhập của người lao động so với đóng góp của họ vào kết quả công ty, ngưỡng thưởng tối thiểu và các bậc tăng thưởng so với động lực của người lao động và các rủi ro tài chính, vv…

Hội thảo được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc Thiết kế Khung Thưởng nhằm cân bằng tất cả yếu tố nói trên. Chương trình này rất thích hợp cho Giám đốc Nhân sự, Chuyên viên Lương bổng và Phúc lợi, Giám đốc Kinh doanh, ngay cả Giám đốc Công ty, là những Anh/Chị muốn trang bị các nguyên tắc cơ bản để thiết kế Khung thưởng cho nhóm nhân viên cụ thể.

Lịch Hội thảo trong năm 2016 như sau:

  • Hội thảo 1: 2 ngày (4 & 5/04/2016) hoặc
  • Hội thảo 2: 2 ngày (13 &14/09/2016)

Địa điểm: Lầu 4, 69-71 Thạch Thị Thanh, Quận 1, Tp. HCM 

Đăng ký: Ms. Xuân Dung | Tel: (84 -8) 3820 9499, 3820 9389 | Email: xuan-dung.vuong@dynamicco.com.vn 

Phí Hội thảo: 

  • VND 5,300,000/học viên (chưa VAT)
  • VND 5,830,000/học viên (có VAT)

(Phí bao gồm tài liệu, ăn trưa, ăn nhẹ giữa giờ, giấy chứng nhận và hóa đơn tài chính)

Design Incentive Scheme-DC-0

  Design Incentive Scheme-DC-1

Tin liên quan