Nội dung tin tức

[Organized by NVM Group] Những quy định mới trong quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

27/02/2017

BỐI CẢNH
Việt Nam nằm trong số những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, chính điều này đã thu hút thêm nhiều lao động nước ngoài đến Việt Nam để làm việc và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, các quy định xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng chưa rõ ràng về điều kiện, trình tự và thủ tục khiến cho việc thực thi và quản lý lao động nước ngoài trở thành phức tạp.

Gần đây, Chính Phủ ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/04/2016)Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 (có hiệu lực từ ngày 12/12/2016)  của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh & Xã Hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP với nhiều điểm mới quan trọng được điều chỉnh trong việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, đồng thời hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong năm 2017, NVM Group tổ chức buổi Hội Thảo về các vấn đề, thủ tục liên quan đến những qui định quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình sẽ tập trung làm rõ các vấn đề:

  1. Các đối tượng lao động nước ngoài và hình thức làm việc tại Việt Nam.
  2. Thẩm quyền của các cơ quan có liên quan trong việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
  3. Các đối tượng nào không thuộc diện cấp Giấy phép lao động?
  4. Làm cách nào để xác định không thuộc diện cấp Giấy phép lao động?
  5. Đối tượng lao động nước ngoài nào bắt buộc phải có Giấy phép lao động?
  6. Làm cách nào để có được Giấy phép lao động?
  7.  Các vấn đề pháp lý phải đối mặt nếu người nước ngoài làm việc không có Giấy phép lao động tại Việt Nam?

NỘI DUNG HỘI THẢO

Phần 1: Các đối tượng lao động nước ngoài và hình thức làm việc tại Việt Nam và thẩm quyền của các cơ quan có liên quan trong việc cấp giấy phép lao động.
Phần 2: Trình tự, thủ tục chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
Phần 3: Trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Phần 4: Các điều kiện người lao động phải đáp ứng để được cấp giấy phép lao động.
Phần 5: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.
Phần 6: Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.
Phần 7: Các vấn đề pháp lý khác.
Phần 8: Trao đổi ý kiến, đối thoại trực tiếp cùng Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục Trưởng Cục Việc Làm, Bộ LĐTBXH và Ông Phùng Quốc Vương, Phó Trưởng Phòng Quản Lý Lao Động Nước Ngoài, Bộ LĐTBXH.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Nhân Sự và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

08:00AM-12:00PM
17 tháng 03 năm 2017
Grand Hotel Saigon
8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

DIỄN GIẢ


Bà NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
Cục trưởng Cục Việc Làm
Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội


Ông PHÙNG QUỐC VƯƠNG
Phó Trường Phòng Quản Lý Lao Động Nước Ngoài
Cục Việc Làm, Bộ LĐTBXH


Bà PHẠM THỊ PHƯỚC THỊNH
Trường Phòng Tư Vấn, Dịch Vụ Pháp Lý và Tuân thủ Lao Động
NVM Group

PHÍ THAM DỰ (đã bao gồm VAT)

  • 1,300,000VND/per pax TRƯỚC 08/03/2017
  • 1,500,000VND/per pax SAU 08/03/2017
  • Giảm 15% cho nhóm từ 3 người trở lên.

REGISTER NOW
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Tan Dao: +84 906 864 808 or email: tan.dao@nvmgroup.com.

Tin liên quan