Nội dung tin tức

[Nexia STT] HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2014

13/04/2015

Bản tin về Thuế – Kế toán – Kinh doanh tháng 2/2015.

Hướng dẫn quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân năm 2014.

Ngày 02 tháng 03 năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành “Công văn số 7850/CT-TNCN” và “Công văn số 7851/CT-TNCN” hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (“TNCN”) năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-0


Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-1Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-2Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-3Nexia STT - Ban tin - Thang 2 - 2015-4

Tin liên quan