TOPIC #3 CHUỖI WEBINAR ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 |GIẢI PHÁP CẮT GIẢM LAO ĐỘNG - THẤU TÌNH HỢP LÝ

TOPIC #3 CHUỖI WEBINAR ĐƯƠNG ĐẦU ĐẠI DỊCH COVID-19 |GIẢI PHÁP CẮT GIẢM LAO ĐỘNG - THẤU TÌNH HỢP LÝ

Hồ Chí Minh - 28/04/2020

Nội dung

Nội dung sự kiện

Thời gian: 15h - 16h30 | 28/04/2020

Hình thức tổ chức: Online 

Cách thức tham dự:

Đường link tham dự sẽ được gửi qua email anh chị dùng để đăng ký 1 ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Nội dung:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến Doanh nghiệp & NLĐ, đâu là những giải pháp cân bằng, mang lại lợi ích, giảm thiểu thiệt hại, chia sẻ rủi ro giữa DN & NLĐ?

  • Dưới góc độ pháp lý, Covid-19 có được xem là “bất khả kháng”?
  • Nếu DN buộc phải cắt giảm LĐ, các thủ tục pháp lý cần thiết là gì?
  • Các hỗ trợ, trợ cấp (Trợ cấp Thôi việc hay Mất việc) mà DN cần thực hiện với NLĐ là gì?
  • Đối với các đối tượng NLĐ đặc biệt (Lao động Nữ, thai sản): cần lưu ý gí về Lý & Tình?

Sự kiện này chỉ dành cho hội viên cá nhân/ doanh nghiệp của VNHR.

Trở thành hội viên

03:00 PM - 04:30 PM

Ngày 28/04/2020

03:00 PM - 04:30 PM

Ngày 28/04/2020