Hội thảo "Phát triển với 70-20-10"

Hội thảo "Phát triển với 70-20-10"

Hà Nội - 27/09/2019

Nội dung

Nội dung sự kiện

Lưu lượng xưởng:

Khai mạc xưởng
Tôi đã trưởng thành như thế nào?
Làm thế nào con người / con người phát triển?
Giới thiệu 702010
Tác động / Lợi ích của 702010 (phần 1)
TRÀ-BREAK
Tác động / Lợi ích của 702010 (phần 2)
Làm thế nào để mang 702010 đến tổ chức của bạn?
Thực hành chia sẻ
Hỏi và đáp
ĐĂNG KÝ:
# Miễn phí cho các thành viên VNHR
Vé: 550.000VNĐ / khách (đã bao gồm 10% VAT)

Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Sự kiện đã qua