Xây dựng khung năng lực - Developing Competency Framework

Xây dựng khung năng lực - Developing Competency Framework

Hà Nội - 20/06/2020

Nội dung

Nội dung sự kiện

Zoom Webinar: Xây dựng khung năng lực - Developing Competency Framework

Thời gian: Thứ bảy, 20.06.2020 | 14h - 16h30

Diễn giả: Ms. Lê Thị Kim Anh - Giám đốc Dynamic Consulting, Phó Chủ tịch VNHR

-----

Nội dung:

  • Khung năng lực là gì? Khác biệt giữa năng lực & bộ kĩ năng
  • Khung năng lực: nối kết giữa đánh giá năng lực Nhân viên (Individual Performance) & Kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Cấu trúc của bộ khung năng lực. Các ví dụ Khung năng lực
  • Các giai đoạn phát triển Khung Năng lực
  • Kĩ thuật thu thập thông tin
  • Xây dựng khung năng lực
  • Các "bí kíp" xác định khung năng lực
  • Người xây dựng Khung năng lực cần "năng lực" gì?

Sự kiện này chỉ dành cho hội viên cá nhân/ doanh nghiệp của VNHR.

Trở thành hội viên

02:00 PM - 04:30 PM

Ngày 20/06/2020

02:00 PM - 04:30 PM

Ngày 20/06/2020