Tu sach nhan su

Các bài viết nhân sự

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG: Liệu đã đủ hướng dẫn để doanh nghiệp có thể thi hành đúng Bộ Luật lao động 2019?

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG: Liệu đã đủ hướng dẫn để doanh nghiệp có thể thi hành đúng Bộ Luật lao động 2019?

08/01/2021

Ngày 14/12/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP (“Nghị định 145”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Đây là một văn bản rất được mong đợi vì từ ngày 01/01/2021, nhiều điểm mới trong BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 (“BLLĐ”) cần hướng dẫn để doanh nghiệp có thể áp dụng vào thực tiễn. Song, theo luật sư Trần Văn Trí (FUJI LAW), khi nghiên cứu Nghị định này sẽ thấy còn rất nhiều vấn đề mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) cần phải làm rõ hơn dưới dạng Thông tư. Mời anh chị cùng xem những thảo luận bên dưới theo góc nhìn & phân tích của Luật sư Trần Văn Trí về Nghị định 145 nhé.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn BLLĐ 2019 về điều kiện lao động

Nghị định 145/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn BLLĐ 2019 về điều kiện lao động

21/12/2020

Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

0+

Chủ để

0+

Tài khoản

0+

Đang hỏi

Đăng ký tham gia hội viên để tham gia Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) & trao đổi với hàng ngàn chủ đề hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Đề xuất nổi bật

Đối tác