Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

VSM Camp & CSMO Summit 2018

VSMCamp & CSMOSummit là sự kiện hai trong một uy tín và được mong chờ nhất năm trong lĩnh vực sales & marketing tại Vi...

Du lịch y tế: dịch vụ hỗ trợ toàn diện của Aetna

Bị mù hoàn toàn sau 3 lần phẫu thuật mắt không thành công ở quê nhà Đài Loan, Lin Yu Shan lên chuyến bay đến Singapore đ...

AmCham Scholarship 2018 – Volunteer Interviewer Seeking

AmCham Scholarship 2018 – Volunteer Interviewer Seeking AmCham Scholarship Management Team is looking for Volunteer Interviewer for AmCham Scho...

Hội nghị CFO Thế Giới Lần Thứ 48 | Chủ đề” Chuyển đổi Tài chính trong Kỷ Nguyên Số” 14-16/11/2018

Ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận rằng cuộc cách mạng công nghệ số có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến ngành Tài ch...
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYf9Avvi_jAGdXIpRRrFpQ3iR-Kjb_nUAFFIoEb8hMqT_tkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYf9Avvi_jAGdXIpRRrFpQ3iR-Kjb_nUAFFIoEb8hMqT_tkw/viewform

KẾT NỐI

Doanh nghiệp tuyển dụng

Manager, DOP/OTC/DO Operations
Công ty TNHH Lazada Express Vietnam
Manager, DOP Relationship
Công ty TNHH Lazada Express Vietnam
Supervisor, Hub
Công ty TNHH Lazada Express Vietnam
Product Manager – Retail & HOD
La Vie - Nestlé Waters

Ứng viên đăng ký

Ho *** ***** **
Senior C&B Executive
Trần ******* ***** ****
business manager
Đinh **** ****
HR Officer
Lê ***** ******* *******
Concierge Consultant

Tìm kiếm vị trí