Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

[Organized by Talentnet Corp] Hội thảo “Giải mã bài toán thu hút và tuyển dụng nhân tài” | Hanoi – 02/11/2017

HỘI THẢO “GIẢI MÃ BÀI TOÁN THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI” Với những rút trích chuyên sâu từ cơ sở dữ liệu củ...

[Organized by AmCham Vietnam] RSVP: Seeking volunteer interviewers for AmCham Scholarship 2017 Candidates | 25/11/2017

AmCham Vietnam- Ho Chi Minh City Chapter is looking for volunteer Interviewers for the Interview round of the AmCham Scholarship 2017 since its select...

[Talentnet Corp] Báo cáo Khảo sát Lương Talentnet – Mercer 2017

CÙNG BÁO CÁO KHẢO SÁT LƯƠNG TALENTNET-MERCER HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ HIỆU QUẢ Khảo sát lương năm 2017 do Talentne...

[Organized by Talentnet Corp] Talentnet Business Innovation Showcase 2017 | 25-27/10/2017

TALENTNET BUSINESS INNOVATION SHOWCASE 2017 – CHUYẾN THAM QUAN CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TẠI SINGAPORE (English version below) Talentnet ...

KẾT NỐI

Ứng viên đăng ký

Trương Thị Ngọc Mai
Operation Manager/Branch Director
Nguyễn Thị Nhung
Chief Accountant
Hoàng Công Tiến
Project engineer/ Project coordinator| Producton

Tìm kiếm vị trí