Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

VNHR | Thông tin xuất bản sách về Pháp luật Lao động

VNHR và Công ty luật Phuoc & Partners lần đầu tiên hợp tác đồng xuất bản 02 quyển sách có liên quan đến pháp luật l...

START RIGHT – How to excel in your first job | 02/10/2018

Nếu bạn đang là một thực tập sinh hay đang có dưới một năm kinh nghiệm làm việc chính thức trong môi trường chuyên ng...

Giải pháp Tuyển dụng lao động phổ thông – Số lượng lớn cho doanh nghiệp

GIẢI PHÁP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG SỐ LƯỢNG LỚN CHO DOANH NGHIỆP Lao động phổ thông đang trong tình trạng lạc l...

Hội nghị CFO Thế Giới Lần Thứ 48 | Chủ đề” Chuyển đổi Tài chính trong Kỷ Nguyên Số” 14-16/11/2018

Ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận rằng cuộc cách mạng công nghệ số có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến ngành Tài ch...

KẾT NỐI

Doanh nghiệp tuyển dụng

HRBP
DHL Supply chain Vietnam
Nhân viên HĐLĐ và CSLĐ
Công ty Dịch vụ Hàng Hải Dầu Khí ( PVtrans Oilfield service)

Ứng viên đăng ký

Trần ******* ***** ****
business manager
Đinh **** ****
HR Officer
Lê ***** ******* *******
Concierge Consultant
NGO **** **** ******
PROCUREMENT ASSISTANT MANAGER

Tìm kiếm vị trí