Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

VIET HCMI | L&D AS A BUSINESS PARTNER

L&D AS A BUSINESS PARTNER COURSE OVERVIEW The L&D as Business Partner course is ideal if you’re an L&D practitioner responsible for the ...

[Intl.SOS] Kết nối dịch vụ y tế – an ninh, dịch vụ vận chuyển cấp cứu quốc tế và dịch vụ giải cứu khẩn cấp toàn cầu

Công ty TNHH International SOS Việt Nam (tên nước ngoài: International SOS Vietnam) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 491043000...

TOPPION | Khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng BSC & Lựa chọn KPI phù hợp cho doanh nghiệp” – 17/04/2019

LÝ DO THẤT BẠI KHI TRIỂN KHAI BSC/KPI BSC là công cụ quản trị thực thi chiến lược hiện đại và hiệu quả trên thế gi...

Talentnet Corp | Ưu đãi 5% từ khảo sát lương Talentnet-Mercer 2019

Ưu đãi 5% từ khảo sát lương Talentnet-Mercer 2019 Khảo sát lương Talentnet – Mercer đã khởi động lại cho năm 2019 với...
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYf9Avvi_jAGdXIpRRrFpQ3iR-Kjb_nUAFFIoEb8hMqT_tkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYf9Avvi_jAGdXIpRRrFpQ3iR-Kjb_nUAFFIoEb8hMqT_tkw/viewform

KẾT NỐI

Ứng viên đăng ký

Lanh ******
Country HR Manager
Ho *** ***** **
Senior C&B Executive
Trần ******* ***** ****
business manager
Đinh **** ****
HR Officer

Tìm kiếm vị trí