Đăng ký/Gia hạn tài khoản

Điều kiện trở thành hội viên VNHR

1

Là các cá nhân đã và đang làm việc trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự hay liên quan tới Quản trị Nhân sự

2

Là các cá nhân đang học tập, nghiên cứu và có quan tâm đến phát triển nghề Nhân sự tại Việt Nam

3

Tán thành Điều lệ của VNHR, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, tự nguyện xin gia nhập và đóng phí thành viên VNHR

Quyền lợi hội viên

Đối với Hội viên cá nhân:

 • Tham dự miễn phí hoặc đóng mức phí ưu đãi khi tham dự sự kiện do VNHR tổ chức
 • Tham gia vào Diễn đàn VNHR Google: thường xuyên được cập nhật kiến thức,
  tin tức và giải đáp các vấn đề liên quan đến Công tác Nhân sự thông qua website  www.vnhr.vn
 • Miễn phí truy cập; đăng tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên tại Website:  www.vnhr.vn
 • Tải không giới hạn các tài liệu, biểu mẫu nhân sự
 • Được tham gia bầu cử, ứng cử Ban Điều Hành; biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động VNHR trong các cuộc họp lấy ý kiến hội viên.
 • Tham gia và nhận kết quả các khảo sát trực tiếp của VNHR tại Website:  www.vnhr.vn
 • Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR

Hội viên doanh nghiệp:

 • Bao gồm các quyền lợi đối với Hội viên cá nhân
 • Ưu đãi mức phí theo nhóm. Giảm 10% nếu đăng ký từ người thứ 10 và Giảm 15% nếu đăng ký nhóm từ 16 người trở lên
 • Được thay đổi Hội viên trong gói
 • Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp  www.vnhr.vn
 • Các thành viên khác cùng công ty được tham dự sự kiện với tư cách Hội viên

Quy trình đăng ký hội viên

1
Bạn tạo tài khoản tại  Form đăng ký online (Trong vòng 2 phút)
2
Bạn cập nhật thông tin tài khoản: liên hệ, chức danh, doanh nghiệp..... tại phần Hồ sơ cá nhân
3
Bạn thực hiện đóng phí Hội viên (Trong vòng 7 ngày kể từ lúc tạo đơn hàng Hội viên)
4
Tài khoản Hội viên được kích hoạt khi VNHR nhận được khoản phí Hội viên (Trong vòng 24 giờ làm việc) hoặc ngay lập tức nếu bạn thực hiện thanh toán trực tuyến
5
Hãy bắt đầu tận hưởng các quyền lợi Hội viên và nhớ gia hạn khi tài khoản còn lại 60 ngày bạn nhé
Lưu ý: Hội viên đã có tài khoản trên  www.vnhr.vn vui lòng bỏ qua bước 1 & 2

Phí hội viên

Bảng phí hội viên logo
Đăng ký nhận tin, chưa là hv chính thức & hưởng các đặc quyền hội viên
Hội viên
vnđ/năm
Tiết kiệm đến 50%*
Phổ biến nhất
Hội viên
vnđ/năm
Tiết kiệm đến 75%*
Hội viên
(Tối thiểu 3 thành viên)
vnđ/thành viên/năm
Tiết kiệm đến 70%*
Hội viên
(Tối thiểu 3 thành viên)
vnđ/thành viên/năm
Tiết kiệm đến 80%*
Tiết kiệm nhất
Tham gia Nhóm thảo luận VNHR Google group ×
Đăng tin tuyển dụng 1 tin không giới hạn không giới hạn không giới hạn không giới hạn
Tải tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn về công tác nhân sự 2 tài liệu không giới hạn không giới hạn không giới hạn không giới hạn
Sự kiện/ hội thảo hằng tháng do VNHR tổ chức tham dự có đóng phí ưu đãi 50% Miễn phí ưu đãi 50% Miễn phí
Hội nghị nhân sự hằng năm tham dự có đóng phí ưu đãi 50% ưu đãi 60% ưu đãi 50% ưu đãi 60%
Khóa học, chứng chỉ do VNHR cấp tham dự có đóng phí ưu đãi 15% ưu đãi 20% ưu đãi 15% ưu đãi 20%
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR × CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi thông tin người thụ hưởng quyền lợi Hội viên trong gói × × ×
Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp × × ×
Các quyền lợi khác theo Quy chế Hội viên ×
Giảm 10% nếu đăng ký từ người thứ 10
Giảm 15% nếu đăng ký nhóm từ 16 người trở lên
Bảng phí hội viên logo
Đăng ký nhận tin, chưa là hv chính thức & hưởng các đặc quyền hội viên
Tham gia Nhóm thảo luận VNHR Google group ×
Đăng tin tuyển dụng 1 tin
Tải tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn về công tác nhân sự 2 tài liệu
Sự kiện/ hội thảo hằng tháng do VNHR tổ chức tham dự có đóng phí
Hội nghị nhân sự hằng năm tham dự có đóng phí
Khóa học, chứng chỉ do VNHR cấp tham dự có đóng phí
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR ×
Thay đổi thông tin người thụ hưởng quyền lợi Hội viên trong gói ×
Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp ×
Các quyền lợi khác theo Quy chế Hội viên ×
Hội viên
vnđ/năm
Tiết kiệm đến 50%*
Phổ biến nhất
Tham gia Nhóm thảo luận VNHR Google group
Đăng tin tuyển dụng không giới hạn
Tải tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn về công tác nhân sự không giới hạn
Sự kiện/ hội thảo hằng tháng do VNHR tổ chức ưu đãi 50%
Hội nghị nhân sự hằng năm ưu đãi 50%
Khóa học, chứng chỉ do VNHR cấp ưu đãi 15%
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi thông tin người thụ hưởng quyền lợi Hội viên trong gói ×
Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp ×
Các quyền lợi khác theo Quy chế Hội viên
Hội viên
vnđ/năm
Tiết kiệm đến 75%*
Tham gia Nhóm thảo luận VNHR Google group
Đăng tin tuyển dụng không giới hạn
Tải tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn về công tác nhân sự không giới hạn
Sự kiện/ hội thảo hằng tháng do VNHR tổ chức Miễn phí
Hội nghị nhân sự hằng năm ưu đãi 60%
Khóa học, chứng chỉ do VNHR cấp ưu đãi 20%
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi thông tin người thụ hưởng quyền lợi Hội viên trong gói ×
Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp ×
Các quyền lợi khác theo Quy chế Hội viên
Hội viên
(Tối thiểu 3 thành viên)
vnđ/thành viên/năm
Tiết kiệm đến 70%*
Tham gia Nhóm thảo luận VNHR Google group
Đăng tin tuyển dụng không giới hạn
Tải tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn về công tác nhân sự không giới hạn
Sự kiện/ hội thảo hằng tháng do VNHR tổ chức ưu đãi 50%
Hội nghị nhân sự hằng năm ưu đãi 50%
Khóa học, chứng chỉ do VNHR cấp ưu đãi 15%
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi thông tin người thụ hưởng quyền lợi Hội viên trong gói
Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp
Các quyền lợi khác theo Quy chế Hội viên
Giảm 10% nếu đăng ký từ người thứ 10
Giảm 15% nếu đăng ký nhóm từ 16 người trở lên
Hội viên
(Tối thiểu 3 thành viên)
vnđ/thành viên/năm
Tiết kiệm đến 80%*
Tiết kiệm nhất
Tham gia Nhóm thảo luận VNHR Google group
Đăng tin tuyển dụng không giới hạn
Tải tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn về công tác nhân sự không giới hạn
Sự kiện/ hội thảo hằng tháng do VNHR tổ chức Miễn phí
Hội nghị nhân sự hằng năm ưu đãi 60%
Khóa học, chứng chỉ do VNHR cấp ưu đãi 20%
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty có liên kết với VNHR CÓ, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi thông tin người thụ hưởng quyền lợi Hội viên trong gói
Logo doanh nghiệp được hiển thị trong Danh bạ hội viên doanh nghiệp
Các quyền lợi khác theo Quy chế Hội viên
Giảm 10% nếu đăng ký từ người thứ 10
Giảm 15% nếu đăng ký nhóm từ 16 người trở lên
Lưu ý:
 • Mức Cơ bản: Người dùng được tham dự sự kiện miễn phí hoặc có thu phí với mức ưu đãi 15% – 50%
 • Mức Nâng cao: Người dùng được tham dự miễn phí tất cả  Hội thảo/ Sự kiện  trong năm. Và được hưởng ưu đãi 20% - 60% khi tham gia các khóa học, hội nghị luật lao động và   Vietnam HR Summit 

Thông tin đóng phí hội viên

Chuyển khoản
Số tài khoản:  
Tên tài khoản:  
Nội dung chuyển khoản:  
Tiền mặt
Văn phòng Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam
Mọi thông tin, Anh/Chị vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ qua email:  membership@vnhr.vn  | Số điện thoại: (028) 3820 3625