Cẩm Nang Quyền Lợi Hội Viên VNHR
Khác
06/12/2023 | 102 Lượt tải
How Business Work - Source PDFCoffee
Quản Lý Lực Lượng Lao Động
04/06/2024 | 102 Lượt tải
Ứng dụng tư duy thiết kế vào trong công việc - Agilearn
L&D - Đào Tạo & Phát Triển
04/06/2024 | 63 Lượt tải
Nhận diện và ứng phó với 9 tình huống éo le trong phỏng vấn
Thu Hút Tài Năng
31/05/2024 | 96 Lượt tải
OKRs Handbook for HR Leaders - Agilearn
Quản Lý Lực Lượng Lao Động
20/05/2024 | 105 Lượt tải
Quản trị Mục Tiêu Hiện Đại với OKRs - Agilearn
Quản Lý Lực Lượng Lao Động
20/05/2024 | 100 Lượt tải
Vai trò của giám đốc nhân sự trong ESG
Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp
20/05/2024 | 63 Lượt tải
Tâm sự nghề nhân sự từ các CHRO, HRD
Khác
28/04/2024 | 87 Lượt tải
Các đọc sách hiệu quả - thông minh [Agilearn]
OED
28/04/2024 | 105 Lượt tải
Liên hệ ngay
Bạn muốn kết nối với chuyên gia, tham gia các networking event và cập nhật các kiến thức về nhân sự? Liên hệ ngay với chúng tôi! Hoặc gọi số +84 906645006

Nhu cầu đăng ký tài khoản của bạn
Đăng ký hội viên cá nhân
Đăng ký Hội viên Doanh nghiệp
Tôi đồng ý với các điều khoản của VNHR