Trở thành Hội viên VNHR?
Lợi ích thành viên
Chúng tôi giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của bạn
Quyền lợi thành viên
Kế hoạch thành viên phù hợp với tất cả các thành viên nghề nghiệp của chúng tôi
Quy trình đăng ký
Có một số yêu cầu trước khi trở thành thành viên của VNHR

Yêu cầu thành viên:

  • Ủng hộ các quy định, chính sách của VNHR, có đạo đức nghề nghiệp, yêu thích công việc nhân sự, tự nguyện đăng ký tham gia và đóng hội phí VNHR.
  • Là những cá nhân đang học tập, nghiên cứu và quan tâm đến lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.
  • Ủng hộ các quy định, chính sách của VNHR, có đạo đức nghề nghiệp, yêu thích công việc nhân sự, tự nguyện đăng ký tham gia và đóng hội phí VNHR.
Quy trình đăng ký
1
Tạo tài khoản của bạn tại Mẫu đăng ký trực tuyến
2
Bạn cập nhật thông tin tài khoản: liên hệ, chức danh, doanh nghiệp..... trong phần Profile
3
Tạo đơn hàng gia hạn và hoàn thành toán trong vòng 7 ngày (bước tạo đơn hàng là bước bắt buộc để kích hoạt tài khoản Hội viên)
4
Tài khoản thành viên được kích hoạt khi VNHR nhận được phí thành viên (trong vòng 24h làm việc) hoặc ngay lập tức nếu bạn thanh toán trực tuyến
5
Tận hưởng lợi ích thành viên của bạn và nhớ gia hạn khi tài khoản của bạn còn 60 ngày
Lưu ý: Thành viên đã có tài khoản trên www.vnhr.vn vui lòng bỏ qua bước 1 & 2
Doanh nghiệp
FREE
VND/mỗi thành viên/năm
Individual Standard
1.200.000
VND/mỗi thành viên/năm
Tiết kiệm tới 50%
Individual Upgrade
2.800.000
VND/mỗi thành viên/năm
Tiết kiệm tới 75%
Corporate Standard
1.020.000
VND/mỗi thành viên/năm
Yêu cầu đăng ký tối thiểu 3 thành viên. Tiết kiệm tới 70%
Giảm 10% cho gói từ 10 khách, 15% từ 16 khách
Corporate Upgrade
2.380.000
VND/mỗi thành viên/năm
Yêu cầu đăng ký tối thiểu 3 thành viên. Tiết kiệm tới 80%
Giảm 10% cho gói từ 10 khách, 15% từ 16 khách
Tham gia thảo luận VNHR Google group
Tải xuống tài liệu/mẫu/hướng dẫn nhân sự
2 tài liệu
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Hội thảo/hội thảo hàng tháng do VNHR tổ chức
Tham gia có thu phí
Giảm giá 50%
Miễn phí
Giảm giá 50%
Miễn phí
Hội nghị / hội nghị nhân sự hàng năm
Tham gia có thu phí
Giảm giá 50%
Giảm giá 60%
Giảm giá 50%
Giảm giá 60%
Các khóa học và chứng chỉ do VNHR cấp
Tham gia có thu phí
Giảm giá 15%
Giảm giá 20%
Giảm giá 15%
Giảm giá 20%
Được giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty là đối tác của VNHR
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi người dùng trong gói thành viên
Logo công ty được hiển thị trong thư mục thành viên công ty
Các quyền lợi khác trong chính sách Hội viên
FREE
VND/mỗi thành viên/năm
Tham gia thảo luận VNHR Google group
Tải xuống tài liệu/mẫu/hướng dẫn nhân sự
2 tài liệu
Hội thảo/hội thảo hàng tháng do VNHR tổ chức
Tham gia có thu phí
Hội nghị / hội nghị nhân sự hàng năm
Tham gia có thu phí
Các khóa học và chứng chỉ do VNHR cấp
Tham gia có thu phí
Được giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty là đối tác của VNHR
Thay đổi người dùng trong gói thành viên
Logo công ty được hiển thị trong thư mục thành viên công ty
Các quyền lợi khác trong chính sách Hội viên
Individual Standard
1.200.000
VND/mỗi thành viên/năm
Tiết kiệm tới 50%
Tham gia thảo luận VNHR Google group
Tải xuống tài liệu/mẫu/hướng dẫn nhân sự
Không giới hạn
Hội thảo/hội thảo hàng tháng do VNHR tổ chức
Giảm giá 50%
Hội nghị / hội nghị nhân sự hàng năm
Giảm giá 50%
Các khóa học và chứng chỉ do VNHR cấp
Giảm giá 15%
Được giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty là đối tác của VNHR
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi người dùng trong gói thành viên
Logo công ty được hiển thị trong thư mục thành viên công ty
Các quyền lợi khác trong chính sách Hội viên
Individual Upgrade
2.800.000
VND/mỗi thành viên/năm
Tiết kiệm tới 75%
Tham gia thảo luận VNHR Google group
Tải xuống tài liệu/mẫu/hướng dẫn nhân sự
Không giới hạn
Hội thảo/hội thảo hàng tháng do VNHR tổ chức
Miễn phí
Hội nghị / hội nghị nhân sự hàng năm
Giảm giá 60%
Các khóa học và chứng chỉ do VNHR cấp
Giảm giá 20%
Được giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty là đối tác của VNHR
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi người dùng trong gói thành viên
Logo công ty được hiển thị trong thư mục thành viên công ty
Các quyền lợi khác trong chính sách Hội viên
Corporate Standard
1.020.000
VND/mỗi thành viên/năm
Yêu cầu đăng ký tối thiểu 3 thành viên. Tiết kiệm tới 70%
Giảm 10% cho gói từ 10 khách, 15% từ 16 khách
Tham gia thảo luận VNHR Google group
Tải xuống tài liệu/mẫu/hướng dẫn nhân sự
Không giới hạn
Hội thảo/hội thảo hàng tháng do VNHR tổ chức
Giảm giá 50%
Hội nghị / hội nghị nhân sự hàng năm
Giảm giá 50%
Các khóa học và chứng chỉ do VNHR cấp
Giảm giá 15%
Được giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty là đối tác của VNHR
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi người dùng trong gói thành viên
Logo công ty được hiển thị trong thư mục thành viên công ty
Các quyền lợi khác trong chính sách Hội viên
Corporate Upgrade
2.380.000
VND/mỗi thành viên/năm
Yêu cầu đăng ký tối thiểu 3 thành viên. Tiết kiệm tới 80%
Giảm 10% cho gói từ 10 khách, 15% từ 16 khách
Tham gia thảo luận VNHR Google group
Tải xuống tài liệu/mẫu/hướng dẫn nhân sự
Không giới hạn
Hội thảo/hội thảo hàng tháng do VNHR tổ chức
Miễn phí
Hội nghị / hội nghị nhân sự hàng năm
Giảm giá 60%
Các khóa học và chứng chỉ do VNHR cấp
Giảm giá 20%
Được giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ các tổ chức, công ty là đối tác của VNHR
Có, với các điều kiện và ưu đãi khác nhau
Thay đổi người dùng trong gói thành viên
Logo công ty được hiển thị trong thư mục thành viên công ty
Các quyền lợi khác trong chính sách Hội viên

Tư cách thành viên cá nhân:

  • Tham gia miễn phí hoặc trả phí khi tham gia các sự kiện do VNHR tổ chức
  • Tham gia nhóm VNHR Google: cập nhật liên tục kiến thức, tin tức và giải đáp các vấn đề liên quan đến Nhân sự thông qua website www.vnhr.vn
  • Tải xuống không giới hạn các tài liệu, biểu mẫu nhân sự

Tư cách thành viên công ty:

  • Bao gồm các lợi ích cho từng Thành viên
  • Giảm giá theo nhóm. Giảm 10% nếu đăng ký từ người thứ 10 và giảm 15% khi đăng ký nhóm với 16 người trở lên
  • Tài khoản quản trị viên của công ty có thể thay đổi tư cách thành viên trong gói tài khoản
  • Tài khoản admin của công ty có thể mua vé tham dự sự kiện cho các thành viên khác trong cùng công ty với Mã phiếu giảm giá trong tài khoản.
Quy trình đăng ký
1
Tạo tài khoản của bạn tại Mẫu đăng ký trực tuyến
2
Bạn cập nhật thông tin tài khoản: liên hệ, chức danh, doanh nghiệp..... trong phần Profile
3
Tạo đơn hàng gia hạn và hoàn thành toán trong vòng 7 ngày (bước tạo đơn hàng là bước bắt buộc để kích hoạt tài khoản Hội viên)
4
Tài khoản thành viên được kích hoạt khi VNHR nhận được phí thành viên (trong vòng 24h làm việc) hoặc ngay lập tức nếu bạn thanh toán trực tuyến
5
Tận hưởng lợi ích thành viên của bạn và nhớ gia hạn khi tài khoản của bạn còn 60 ngày
Lưu ý: Thành viên đã có tài khoản trên www.vnhr.vn vui lòng bỏ qua bước 1 & 2
Thành viên doanh nghiệp đã tham gia vào VNHR
Doanh nghiệp
Thông tin ngân hàng dành cho thành viên Thanh toán
Thông tin ngân hàng dành cho thành viên Thanh toán
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của bạn
Doanh nghiệp
Thanh toán thành viên
Chuyển khoản
NH Ngoại Thương Vietcombank Tp Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Kỳ Đồng
Số tài khoản: 0721000529666
Tên tài khoản: CAU LAC BO NHAN SU VIET NAM
Nội dung chuyển khoản: Họ tên - Tên công ty
Tiền mặt
Địa chỉ VNHR
12M Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mã QR Vietcombank
Câu hỏi thường gặp về tư cách thành viên
VNHR - Tổ Chức Chuyên Nghiệp

130+

Chủ đề khác nhau được các thành viên thảo luận

14+

Câu hỏi ở các lĩnh vực đang diễn ra